– တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုအစားထိုးဖို. ကုလတိုက္တြန္း။ – လူထုကိုမကာကြယ္တဲ့႔ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းရင္ ဒီမိုကေရစီကေသြဖည္ႏုိင္။ – ဆင့္ပြားေဈးကြက္ျဖန္႔ခ်ိေရးလုပ္ငန္းေတြကိုတားျမစ္။ #DVB TV #8pm #Headline #News – 19.09.2018